Nevşehir Otobüs Bileti

Nevşehir Otobüs Bileti

Osmanlıca adı yeni kent olan Nevşehir Otobüs bileti ili, tarihi ve kültürel bakımdan oldukça zengin bir kenttir. Şehrin tarihinin oldukça eski zamanlara dayandığı tarihi kayıtlarda görülürken, bu şehrin genel olarak bir ticaret ve konaklama kenti olarak bilindiği eski kayıtlarda yazmaktadır. Özellikle Tarihi İpek Yolu üzerinde bulunan ve Anadolu ile İstanbul ve diğer kıyı kentlerine giden yollara ev sahipliği yapan şehrin, yıllar boyunca birçok devlet ve medeniyetin akınlarına uğradığı bilinmektedir. Özellikle şehrin çok önemli yer altı yerleşim yerlerine de sahip olduğu bilinirken, bölgede ki halkın genel olarak savaşçı bir halk olarak tarihi kayıtlara düşüldüğü görülmüştür. Şehrin engebeli arazisinden ötürü de savunma savaşlarını en iyi yapan bölge olarak da bilinmektedir.

Şehrin genel olarak iklimi karasal iklimdir. Ayrıca Nevşehir otobüs bileti firmaları ili birçok şehirle de komşudur. Şehrin nüfusu ise yaklaşık olarak 288.250 kişi olarak bilinmektedir. Ayrıca bu şehir birçok önemli devlet adamı da çıkarmıştır. Bilindiği üzere Nevşehirli Damat İbrahim Paşa, bu şehrin yetiştirdiği önemli değerlerdendir. Ayrıca basında Abdullah Çatlı olarak bilinen devlet görevlisi de, Nevşehir ilinin Çat köyünde doğmuştur. Soyadının ise oradan geldiği düşünülmektedir. Şehrin genel olarak nüfusuna baktığımız da ağırlıklı olarak, Türklerin yaşadığını görürüz. Ancak geçmiş zamanlardan kalan Süryanilerin ve Ermenilerinde bölgede yaşadıkları bilinmektedir. Son yıllarda nüfusları azalmış olsa da, bölgede az da olsa Hristiyan halk kalmıştır.

Şehrin yapısına bakıldığında tipik Anadolu evleri ilk göze çarpan yerlerdendir. Ayrıca Kırşehir ile komşu bir şehir olan Ankara, Antalya, Afyon, Nevşehir otobüs bileti, Alevi kültüründen de etkilenen önemleri yerlerin başında gelmektedir. Genel olarak bölgedeki halkın Sünni olmasına karşın, şehir de azda olsa Alevi vatandaşın yaşadığı bilinmektedir. Şehir genellikle geçimini tarımdan, hayvancılıktan ve turizmden sağlamaktadır. Özellikle bakliyat ve süt ürünleri bölgede çokça üretilmektedir. Şehrin tarihi yerleri de oldukça fazladır. Özellikle merkeze yakın yerlerde birçok tarihi eser, kalıntı, köşk, saray ve kervansaray bulunmaktadır. Şehrin yemek kültürü de kendisi gibi renkli ve güzeldir. Bölgede tahıl çokça üretildiğinden, şehrin mutfağı ağırlıklı olarak hamur işleri ve etli sebze yemeklerinden oluşmaktadır.