En Ucuz Çankırı Otobüs Bileti

En Ucuz Çankırı Otobüs Bileti

En Ucuz Çankırı Otobüs Bileti

İlk Batılı Mimari Eser Hangisidir? Sayın

 alan yolcularımız biraz soru gibi oldu ancak sizler için araştırmaya devam ediyoruz.

 

1683-1699 yılları arasında yapılan 2.Viyana Kuşatmasında Osmanlı Devleti, Avrupalı devletlerin oluşturduğu Kutsal ittifak adı verdikleri haçlı birliğine mağlup olmuştu. Bu mağlubiyetin ardından imzalanan Karlofça Antlaşması ile birlikte duraklama dönemi sona ermiş, Çankırı Otobüs Bileti oluşmaya ve gerileme dönemi başlamıştır.

 

Osmanlının Batıdaki Gelişmeleri Takip Etmesi

 

Gerileme döneminden önce devletin istikrarlı ve sürekli fetih hareketleri Avrupa da yaşanan siyasi gelişmeler ve reform hareketleri Osmanlı üzerinde olumsuz etki yaratmasını engelliyordu. Ancak gerileme döneminde Osmanlı Devleti’nin eski ihtişamlı gücü kalmamıştı. Gerileme döneminde Batıyı yakından takip etmek isteğiyle 3.Ahmet zamanında ilk defa Avrupa da geçici elçilikler açıldı. Avrupa’ya giden elçilerin Avrupa sanatıyla yakından ilgilenmesi Osmanlıda ilk batılılaşma ve Ucuz Otobüs Bileti hareketlerine zemin hazırlayacaklardı. 18.yy da Avrupa da etkisini sürdüren Rokoko ve Barok mimarisi Osmanlı devletinde ilk eserlerini bu dönemde oluşturacaktı.

 

Rokoko ve Barok Tarzı Eserler

 

Rokoko tarzında ilk oluşturulan eser İstanbul da bulunan 3. Ahmet Çeşmesidir.  Topkapı sarayının önünde bulunan çeşme 1728 yılında adından da anlaşılacağı üzere 3.Ahmet yaptırmıştır.  Çeşmenin üzerinde, içen kişilerden 3.Ahmet’e dua etmesini isteyen dizeler bulunmaktadır.

 

Barok tarzı eser ise 1.Mahmut döneminde başlanıp(1748 yılında) 3.Osman döneminde bitirilen(1755 yılı),  mimarlığını Mimar Mustafa Ağa ve Mimar SimeonKalfa’nın üstlendiği Nuru Osmaniye Camisidir. Cami sadece ibadethane görevi dışında yanındaki aşevi, imarethane, darüşşifa gibi yapılarla külliye görevini üstlenmektedir.  Günümüzde İstanbul da bulunduğu semte adını veren camii 7 tepeli şehrin 2.tepesi olarak kabul edilmektedir.

İlk Batılı Mimari Eser

 

Birçok Otobüs Bileti kaynağında farklılık göstermek ile birlikte ilk Osmanlı batılı mimari eseri 3.Ahmet Çeşmesi kabul edilebilir. Burada dikkat edilmesi gereken noktalardan bir tanesi ilk batılı dini mimari eser muhakkak ki Nuru Osmaniye camisidir. İki eser arasında yapıma başlama yıllarında yirmi yıl fark olması ve Avrupa’dan Rokoko- Barok dizini beraber geldiği için Nuru Osmaniye camisini ilk batılı eser olarak kabul eden kaynaklarda vardır. KPSS de genel kültür bölümünde bu konu hakkında soru yazılacaksa, ilk batılı mimari eserin dini mi yoksa dini değil mi diye soru kökünde ayırıma gideceklerdir.

 

Dipnot: İkinci Viyana kuşatmasından sonra Sakarya Savaşına kadar sürecek geri çekilme başlamıştır.

 

Dipnot: Karlofça Antlaşması ile birlikte Osmanlı Devleti ilk kez Batı da büyük ölçüde toprak kaybetmiştir.